Czekaliśmy na tę licencję długich dziesięć miesięcy ale dziś możemy ogłosić: naszą kolejną light novel będzie...