Otwieramy IV cykl „Opowiadań Kotori”. Prace przyjmujemy do 30 września 2015 r.

Zasady przyjmowania prac:

1. Dopuszczalny format plików tekstowych: .doc, .docx, .odt i .rtf
2. Objętość: do 30 stron formatu A4, czcionka 12
3. Tematyka: boys love
4. Pracę należy opatrzyć tytułem oraz nazwiskiem/pseudonimem autora.
5. Praca musi być ukończona (informacje w mailu, że praca nie jest jeszcze skończona dyskwalifikują ją z miejsca).
6. Praca nie może być wcześniej publikowana.
7. Prace należy wysyłać na adres: wspolpraca@kotori.pl, podając w tytule: Opowiadania Kotori.
8. Ilość nadesłanych prac: dowolna
9. Nie przyjmujemy fanfików

Praca musi być autorska, czyli osoba, która ją do nas wysyła oświadcza, że jest jej autorem. Praca może zawierać grafiki bądź autora, bądź innej osoby, z tym, że w przypadku zakwalifikowania do druku, autor grafik musi wyrazić zgodę na ich użycie. W przypadku zakwalifikowania pracy autora niepełnoletniego, umowę o zrzeczenie się majątkowych praw autorskich będzie musiał podpisać jego opiekun prawny.

Niech nie ogranicza Was wyobraźnia! Pamiętajcie tylko, że nie opublikujemy prac przedstawiających pedofilię w pozytywnym świetle (wyjątkiem są np. traumatyczne przeżycia bohatera w dzieciństwie).

Zakwalifikowane prace po korekcie zostaną przedstawione autorowi do akceptacji.

Autorzy prac, które znajdą się w książce, zostaną obdarowani tomikiem, będą mieli możliwość nabycia 10 egzemplarzy książki z 60% rabatem oraz zyskają uznanie i wdzięczność czytelników, a z naszej strony będą mogli liczyć na stałą współpracę! Kto wie, może w przyszłości właśnie od Ciebie kupimy prawa do tytułu powieści BL?